Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày


3.82K

Chơi đề Miền Bắc như chúng ta đã biết là một ăn tám mươi, tỉ lệ ăn cực cao chúng ta bỏ ra 1 nghìn đánh nếu trúng sẽ ăn được 80 nghìn, tuy nhiên việc bắt được đề chính xác là rất khó, không như chơi lô chúng ta có 27 giải còn đề thì chỉ có 1 giải duy nhất là giải đặc biệt. Chính vì thế mà chúng ta cần phải tìm một cách chơi đề thật khoa học để ăn được đề thường xuyên. Theo như nghiên cứu của chúng tôi thì bây giờ muốn ăn được đề liên tục chúng ta nên chơi nuôi lô đề. Hôm nay chuyên gia của trang nuôi lô sẽ hướng dẫn đến các bạn cách nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày khoa học và hiệu quả nhất hiện nay.

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

Nuôi dàn đề 36 số khung 3 ngày

Dàn đề mà chuyên gia của chúng tôi cung cấp tại trang nuôi dàn đề Miền Bắc này được nghiên cứu kỹ nên khả năng để đề nổ trong vòng 3 ngày là rất cao. Các bạn hãy nhận ngay dàn đề XSMB dưới đây và vào tiền để nuôi mỗi ngày một cách chính xác nhất để nuôi và thu tiền đều đặn trong mỗi chu kỳ nuôi nhé.

Để bảo mật số, nâng cao độ chính xác chúng tôi thu phí xem số là 100.000 vnd,

THỐNG KÊ BẢNG KẾT QUẢ NUÔI LÔ

⋆ Ngày 22/09/2020-24/09/2020 :đặc biệt 36 số : Nạp thẻ


⋆ Ngày 19/09/2020-21/09/2020 :đặc biệt 36 số :
07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,97,79,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89→ Ăn đề 57 Ngày 3


⋆ Ngày 16/09/2020-18/09/2020 :đặc biệt 36 số :
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,49,09,90,19,91,29,92,39,93,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99,→ Ăn đề 90 Ngày 3


⋆ Ngày 14/09/2020-16/09/2020 :đặc biệt 36 số :
,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,00,10,01,20,02,30,03,40,04,05,60,06,70,07,80,08,90,09,→ Ăn đề 30 Ngày 2

⋆ Ngày 11/09/2020-13/09/2020 :đặc biệt 36 số :
09,90,19,91,29,92,39,93,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99,04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,49→ Ăn đề 29 Ngày 1

⋆ Ngày 11/09/2020-13/09/2020 :đặc biệt 36 số :
06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,67,86,68,96,69,07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,76,77,87,78,97,79,→ Ăn đề 63 Ngày 3


⋆ Ngày 10/09/2020-12/09/2020 :đặc biệt 36 số :
02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,29,09,90,19,91,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99,→ Ăn đề 20 Ngày 1


⋆ Ngày 08/09/2020-10/09/2020 :đặc biệt 36 số :
00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,07,80,08,90,09,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79→ Ăn đề 00 Ngày 2


⋆ Ngày 05/09/2020-07/09/2020 :đặc biệt 36 số :
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,47,84,48,94,49,07,70,17,71,27,72,37,73,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,→ Trượt


⋆ Ngày 02/09/2020-04/09/2020 :đặc biệt 36 số :
03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,39,09,90,19,91,29,92,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99→ Trượt

Cùng chuyên mục
Cầu đẹp 24h Nuôi Lô Bạch Thủ Khung 5 Ngày
Cầu đẹp 24h Song thủ lô nuôi 3 ngày chính xác
Cầu đẹp 24h Nuôi lô song thủ kép khung 3 ngày